PRŮBĚH REVITALIZACE DOMŮ

7+1 společných kroků k úspoře energií a financí za váš dům

Krok 1: Příprava revitalizace domu
Společně s vámi posoudíme současný stav vašeho domu a připravíme:

 • kalkulace nákladů a návrhy řešení
 • možnosti financování revitalizace
 • optimální postup revitalizace

Krok 2: Projekční a auditorní činnost

 • zajistíme veškerou projekční činnost se zaměřením na energetické úspory
 • zpracujeme všechny potřebné posudky, rozpočtové náklady a energetické audity
 • vyhotovíme Energetický průkaz náročnosti budovy a Energetický štítek budovy
 • na základě finanční výhodnosti a potřebné kvalifikace vybereme a zajistíme projektanta energetického auditora

Krok 3: Financování oprav a rekonstrukcí

 • připravíme finanční plán založený na respektování vašich možností a požadavků
 • připravíme srovnávací analýzu
 • společně vybereme nejvhodnější financování pro váš dům
 • vyřídíme vše potřebné k podpisu úvěrové smlouvy anebo bankovní záruky

Krok 4: Zpracování žádosti o přímou či nepřímou dotaci

Z aktuálních dotačních programů pro vás vybereme ten, který vaše budova splňuje.
Zařídíme pro vás dotace od státu či EU:

 • zpracování žádosti o dotace z aktuálních programů pro váš dům
 • shromáždíme veškeré podklady a dokumenty potřebné k žádosti
 • veškeré procesní a administrativní úkony do schválení dotace jsou naší prací

Na základě těchto procesních a administrativních úkonů budete pouze vyzváni k podpisu Smlouvy o dotaci.

Krok 5: Realizace nabídkového řízení dodavatelů

Využijme konkurenční síly na trhu a vyberme pro vás nejvhodnější dodavatelé pomocí výběrových řízení. K vaší spokojenosti a časové efektivitě realizujeme nabídkové řízení na rekonstrukční práce u společností s certifikátem kvality ISO:9001 požadovaným dotačními programy. Dodáme veškeré podklady a srovnání, vy už si jen vyberete.

Krok 6: Zahájení rekonstrukce

Zahájení rekonstrukce probíhá za našeho stavebního dohledu a týká se veškerých možných rekonstrukcí domů, jakými jsou:

 • zateplení obvodového pláště
 • generální oprava střechy
 • zateplení podhledu suterénních prostor
 • výměna oken a balkónových sestav
 • rekonstrukce balkónů nebo lodžií včetně jejich zasklení
 • rekonstrukce vstupů do domu včetně poštovních schránek a domácího telefonu
 • výměna stoupaček a rozvodů elektroinstalace
 • rekonstrukce a modernizace výtahu
 • úpravy vnitřních stěn a stropů, dekorativní omítky, malování apod.
 • jiné úpravy dle vašeho přání

Krok 7: Právní a mandatorní servis

V rámci komplexních služeb poskytujeme právní a mandatorní servis té nejvyšší kvality. Nebudete muset studovat řadu právních norem, aktuálních technických norem, dotační problematiku a ušetříte čas. Nemusíte mít obavy, příslušné smlouvy jsou podepisovány vždy vámi.

+

Krok +1: A co je hlavní? Spojte se s námi

Sjednejte si s námi schůzku i kompletní servis. Projednáme vaše požadavky i možnosti. Kontaktujte nás telefonicky na čísle 775 411 349 nebo pomocí Kontaktního formuláře.