DOTACE Z EU A STÁTNÍ DOTACE NA REVITALIZACI

Revitalizace neboli rekonstrukce panelových domů byla stěžejním bodem jednání zástupců předchozích i současných vlád. Aktuálně se pro bytové domy poskytují dva typy dotačních programů. Pro získání dotace jsou stanovená předepsaná kritéria, které je povinen každý žadatel splnit.

Na regeneraci bytových domů se poskytují dva typy dotací:

1. PŘÍMÁ DOTACE
2. NEPŘÍMÁ DOTACE

Pro získání dotace jsou stanovená předepsaná kritéria, které se musí splnit. Dotace není nároková.

Víme, jak pro Vás získat maximální dotace na opravy a regenerace panelových domů. Kontaktujte našeho odborníka.