REFERENCE

Jablonec nad Nisou

Před:

Po:

 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu pro podání žádosti o dotaci IOP a IPRM
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • obstarání úvěru
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy: sanace balkonů, zateplení pláště, výměna střešní krytiny, hydroizolace a zateplení střechy, výměna hromosvodů, revitalizace výměníku, malba a modernizace podlahové krytiny ve společných prostorách.

 

Jakou výši dotace dům obdržel? 4 637 280 Kč
Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 3.200.000,- Kč.
O kolik % se snížily průměrné roční výdaje na vytápění? O 29 %.

 

Tisková zpráva obce Jablonec nad Nisou o výši obdržené dotace, kterou jsme zprostředkovali:

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/v-hradci-se-rozhodlo-o-dalsich-jabloneckych-projektech-iprm.html

Rekonstrukce BD Na Výšině 3225, Jablonec nad Nisou

Název žadatele:  Společenství vlastníků jednotek Na Výšině č.p. 3225, Jablonec nad Nisou

Obsah projektu: zateplení domu, výměna zábradlí balkonů, rozvodů plynu, teplé a studené vody ve stoupačkách a rekonstrukce suterénu.

Finanční údaje:

Celkové výdaje projektu 11 833 201,0 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 11 593 201,0 Kč
Výše dotace   4 637 280,0 Kč

Termín realizace: 15.9.2012 – 31.5.2013

Indikátory:

Počet regenerovaných bytů: 46

Úspora spotřeby energie bytových domů: 29 %

Vratislavice nad Nisou v Liberci

Jakou výši dotace dům obdržel? 654.000,- Kč do 5 měsíců od zahájení projektu.
Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 820.000,- Kč.
O kolik % se snížily průměrné roční výdaje na vytápění? o 75%.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? O 220 000,- Kč.

 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu, štítku a PENB
 • vyhotovení stavebně technického posudku
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • obstarání úvěru
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy: hydroizolace balkonů, 4 spodní okna u domu a 4 okna ve společných prostorech a do bytu, okna trojlodní standard, 1 menší okno ve společ.prostorách; výměna čtyřech balkonů vč.okapniček

 • hydroizolace balkonů
 • výměna sklepních oken
 • výměna oken ve společných prostorech a bytu
 • výměna konstrukce balkonů
 • celkové zateplení obálky budovy vč.podlahy půdy a stropů sklepa
 • izolace domu proti vhkosti – výkopové práce, odklonění ronu a vysušení sklepů
 • oprava spádu okapů
 • výměna parapetů
 • výměna protipožárních dveří na půdu
 • výměna hromosvodů a další související práce

Dobrovice u Mladé Boleslavi

Před:

Po:

Jakou výši dotace jsme zprostředkovali? 330.725,- Kč.
Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 174.523,- Kč.
Jaká je průměrná roční úspora za vytápění? 40,3 %.

 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • finanční analýza peněžních ústavů
 • zajištění úvěru, tj.
  shromáždění všech dokumentů a kompletace úvěrové složky
  zpracování cash-flow
  vypracování rozvahové analýzy pro vybraný peněžní ústav
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • realizace nabídkového řízení na revitalizaci objektu
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy:

 • generální oprava a zateplení střechy
 • kompletní rekonstrukce balkonů vč.výměny kovové konstrukce
 • zateplení obvodového pláště
 • výměna hromosvodů a dalších související práce

Malenovice ve Zlíně

Před:

Po:

Jakou výši dotace jsme zprostředkovali? 761.075,- Kč.
Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 213.000,- Kč.
Jaká je průměrná roční úspora za vytápění? 126.000,- Kč.
O kolik % se snížily průměrné roční výdaje na vytápění? o 40,2 %.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? o 420.000 Kč.

 • vyhotovení projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu a souvisejících výpočtů
 • finanční analýza peněžních ústavů
 • zajištění úvěru
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • realizace výběrového řízení na revitalizaci objektu
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy:

 • generální oprava a zateplení střechy
 • kompletní rekonstrukce balkonů vč. výměny kovové konstrukce
 • výměna plastových oken vč. vnitřních a vnějších parapetů
 • zateplení obvodového pláště
 • výměna hromosvodů a další související práce

ul. Bryksova, Praha

Před:

Po:

 • realizace výběrového řízení na rekonstrukci objektu
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy:

 • zateplení vnější obálky obvodového pláště
 • zateplení pod úroveň terénu
 • zateplení podhledu suterénních prostor
 • generální oprava a zateplení střechy vč.systému větrání
 • zvýšení atiky
 • výměna vnějších parapetů celého objektu
 • rekonstrukce lodžií
 • rekonstrukce vstupů do domu vč. bezbariérového přístupu
 • bourání obslužné rampy a zhotovení samostatného vchodu do bytu
 • výměna hromosvodů a další související práce

Jakou výši dotace jsme zprostředkovali? 2.439.024 Kč.
Jaká je nyní průměrná roční úspora na vytápění? 40,6%.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? o 1.200.000,- Kč.

Zlín střed

Před:

Po:

 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického posouzení budovy vč.auditu
 • vyhotovení stavebně technického posudku
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • obstarání úvěru
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy:

 • výměna všech zbývajících oken objektu za plastová
 • zateplení suterénu stropu
 • zateplení vnější obálky budovy
 • výměna všech klempířských prvků na fasádě vč.okapů a hromosvodů
 • kompletní rekonstrukce balkonů vč.výměny kovové konstrukce
 • zateplení obvodového pláště
 • výměna hromosvodů a dalších související práce

Jakou výši dotace dům obdržel? 1.830.150,- Kč.
Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 104.000,- Kč.
Jaká je nyní průměrná roční úspora na vytápění? 45%.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? 1.653.000,- Kč.

Uherské Hradiště

Před:

Po:

 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování komplexního energetického posudku
 • vyhotovení stavebně technického posudku
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • zpracování a zajištění příslušné dotace
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • obstarání úvěru
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení

Provedené opravy:

 • zhotovení půdní střešní nástavby
 • výměna konstrukce balkonů
 • hydroizolace a nová dlažba balkonů
 • výměna všech zbývajících oken za plastová
 • výměna vstupních dveří
 • výměna vstupních portálů se stříškami
 • celkové zateplení obálky budovy vč.střechy a stropů sklepa
 • výměna všech klempířských prvků vč. okapů
 • výměna hromosvodů a další související práce

Jakou výši dotace dům obdržel? 2.387.500 Kč.
Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 1.352.000,- Kč.
Kolik dům po revitalizaci ročně ušetří za vytápění? 115.000,- Kč.
Jaká je nyní průměrná roční úspora na vytápění? 47%.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? o 490.056 Kč.

Praha Modřany

Před:

Po:

 • příprava realizace a poradenství před získáním dotace
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování komplexního energetického posudku
 • vypracování stavebně-technického posudku
 • zpracování žádosti o dotaci a její obstarání
 • podání 17 stanovisek odborů městských částí pro vydání stavebního povolení
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • mandatorní servis

Provedené opravy:

 • snížení schodiště pro seniory a zhotovení bezbariérového přístupu
 • výměna konstrukce balkonů
 • hydroizolace balkonů
 • výměna všech zbývajících oken za plastová
 • celkové zateplení obálky budovy vč.střechy
 • výměna všech klempířských prvků
 • výměna hromosvodů a další související práce

Jakou výši dotace dům obdržel? 1.578.348 Kč.
Jaká je roční úspora na vytápění po revitalizaci? 388.700,- Kč.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? o 427.472 Kč.

Benátky nad Jizerou

Před:

Po:

 • příprava realizace a odborné poradenství
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického posouzení budovy vč.auditu
 • vyhotovení stavebně technického posudku
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • zpracování příslušné dotace
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • obstarání úvěru
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stavebního povolení vč.vyjádření HZS
 • stavební dozor

Provedené opravy:

 • výměna oken a vchodů
 • vyzdění vstupních portálů vč. nových schránek
 • zateplení suterénu stropu
 • zateplení pod úroveň terénu
 • nové chodníky po obvodu domu
 • zateplení celé vnější obálky budovy vč.střechy
 • hydroizolace střechy
 • oprava dilatační spáry
 • kompletní rekonstrukce všech balkonů
 • výměna všech klempířských prvků na fasádě vč.okapů a hromosvodů
 • kompletní rekonstrukce balkonů vč.výměny kovové konstrukce

Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 847.625,- Kč.
Jaká je roční úspora výdajů na vytápění po rekonstrukci? 556.636 Kč.
Jaká je roční úspora na vytápění po revitalizaci? 48%.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? o 1.901.000,- Kč.

Praha Libuš

Před:

Po:


 • příprava realizace a odbotné poradenství
 • účast na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • analýza možností získat dotace
 • obstarání stavebního ohlášení
 • realizace nabídkového řízení na rekonstrukci objektu
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • obstarání úvěru
 • právní a mandatorní servis

Provedené opravy:

 • výměna oken a balkonových dveří v lodžiích
 • výměna sušáků v lodžiích
 • výměna kovové konstrukce lodžií vchodů
 • hydroizolace a nové podlahy lodžií
 • zhotovení a instalace přepážky mezi lodžiemi
 • zateplení ostění lodžií

Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 100.303,- Kč.
Jaká je po realizaci průměrná roční úspora na vytápění? 18%.
O kolik dům snížil cenu naší komparací nabídek rekonstrukce? o 2.319.000,- Kč.

Praha Kamýk

Před:

Po:

 • příprava realizace a poradenství před zahájením rekonstrukce
 • poradenství pro obdržení dotace
 • přednáška na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu, štítku a PENB
 • mandatorní servis

Provedené opravy:

 • generální oprava a zateplení střechy
 • kompletní rekonstrukce balkonů vč.výměny kovové konstrukce
 • zateplení obvodového pláště
 • výměna hromosvodů a dalších související práce

Jakou výši dotace dům obdržel? 4.960.200,- Kč.
Jaká je nyní průměrná roční úspora na vytápění? 55%.

Moravské Budějovice

Před:

Po:

 • příprava realizace a poradenství na shromáždění vlastníků
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu, štítku a PENB
 • analýza nabídek finančních ústavů
 • právní a mandatorní servis
 • zajištění stanovisek odborů ke stavebnímu povolení

Provedené opravy:

 • rekonstrukce lodžií
 • rekonstrukce balkonů vč.zábradlí
 • zateplení obvodového pláště
 • rekonstrukce střechy
 • rekonstrukce vchodů
 • výměna balkonových oken a dveří
 • výměna všech oken v domě

Kolik dům ušetřil analýzou nákladů úvěru? 250.000,- Kč.
Jaká je předpokládaná průměrná roční úspora na vytápění? 55%.